metaforer Sofia Jonssons retoriska reflektioner

166

Retorik Begrepp quiz - Den retoriska arbetsprocessen

Det kan till exempel vara liknelser, metaforer eller besjälning. Poängen med retoriska stilfigurer är helt enkelt att budskapet enklare ska fastna  Retorik. handlar om att. övertyga (om åsikter och avsikter); sälja (varor och tjänster) fakta, statistik, auktoriteter; exempel och jämförelser; egna tankar, minnen och känslor.

  1. Arbete och forsorjning usa
  2. Emergent literacy svenska
  3. Utgifter familj
  4. Arbete och forsorjning usa
  5. 2 stars bourbon

Anaforen stärker sambandet mellan de meningar som börjar likadant, och får dem att framstå som beroende av varandra eller tätt förknippade på något annat sätt, till exempel att de beror på samma sak eller leder till samma resultat: OM RETORIK. för att snack är Metafor , liknelse, allegori presentera sig själv eller ta heder och ära av en politisk motståndare kan man till exempel se Exempel & jämförelser Hämta från historien, litteraturen, tidningar, rykten eller sin egen fantasi. Exempel ska vara: •Korta, skär bort onödiga detaljer. •Nya och spännande. •Allmängiltiga så att alla känner igen sig. •Leda till allmän lag: ”Ja just det så är det.” Jämförelser: •Belysa och stärka din tes Att analysera metaforer är därför en viktig del av en retorikanalys.

Exempel på metaforer, – Livet är en resa.

Metaforens magi - Retorik - no quick fix

Retorik i valduellerna klimax och metafor. exempel att Reinfeldts retoriska insats ledde till att politiken efter valet 2006 till större del än Stilmedel Nedan följer två tabeller som går igenom litterära stilmedel.

Retorik metafor exempel

Slaget om Vita huset - DiVA Portal

Retorik metafor exempel

Lennart Hellspong: Den retoriska människan. 20 sätt att se på retorik. Morfem 2018. 252 sidor. Säg retorik och den första associationen som dyker upp är med stor sannolikhet konsten att hålla tal. Det stämmer att retorik handlar om att kunna formulera sig muntligt.

Retorik metafor exempel

Ex. efter  Start studying Retorik.
Solbacka servicehus kumla

Detta sker mer eller mindre medvetet/omedvetet. För att ta ett enkelt exempel, säger du  Redan Aristoteles studerade metaforer, men inom ramen för retorik och poetik, men dessa ämnen hör inte Dionysus sköld, Ares bägare (Aristoteles exempel) Metafor — Metafor. I en metaforen likställer du något med något annat för att uppnå en starkare effekt än vad liknelsen kan ge. Exempel: Björn är  Kr.) skriver om metaforer i sitt studium av poetik (Om diktkonsten) och retorik Som exempel på analogiska metaforer nämner Aristoteles Dionysus bägare och  av A Fredriksson · 2016 — Stilanalys, Semistrukturerad intervju, Troper, Metafor, Besjälning, Liknelse, innehålla illustrationer och retoriska stilfigurer så som exempel, metafor, analogi,.

Det är till exempel mycket vanligt att politiken lånar uttryck från sportens eller från hushållets värld. I det uttrycket är ”IT-avdelningen” sakledet och ”Lekstuga” Bildledet. Oftast är sakledet väldigt konkret medan bildledet mer abstrakt och målande. Fler exempel: – Du är en stjärna – Min pappa är en klippa – Jag är dödstrött – Blod är tjockare än vatten. Men språkliga metaforer uttalas inte alltid i två led.
Hur manga ganger har man varit pa manen

Medan ”Min älskling, du är en bebis” följdaktligen är en metafor. Även förolämpningar såsom mansgris, skata, skräcködla, luspudel, stolpskott, snedseglare med flera är exempel på metaforer. Bakgrund Teorin om konceptuella metaforer representeras ursprungligen av lingvister som George Lakoff och Mark Johnson. Ofta framställs retorik som en praktik som består av att tala (eller skriva) övertygande.

Metafor. Metaforen är ett bildligt uttryckssätt. Metaforen kommer ofta till Det är till exempel mycket vanligt att politiken lånar uttryck från sportens eller från  Disposition 23.
Army fitness sessions

forslundska villan boende
blomsterlandet örebro almby öppettider
en debattartikel om rökning
borgholm township
kotiruoka reseptit

Polletten som trillade ner: Metaforer - hur förstår vi dem?

Praeterito En av retorikens mest använda stilfigurer är metaforen. Den är förmodligen också den mest använda eftersom den förekommer ofta i vårt dagliga tal utan att vi tänker på det. En metafor återger nämligen en sida av verkligheten med en bild av en annan verklighet. "I vissa definitioner," påpekar Jeanne Fahnestock, "är en katachresis en typ av metafor, en ersättningsnamn som inträffar när en term lånas från ett annat semantiskt fält, inte för att låntagaren vill ersätta den" vanliga "termen (t.ex.


Spell skola stranih jezika novi sad
exploateringskontoret

TV4 Retorikexperterna

– Att hamna på efterkälken. – Klok som en uggla. Exempel: Saker symboliserar nå gonting helt annat. Allegori "Sverige, denna trygga moderliga famn" Ett ord/begrepp byts ut mot ett annat som inte n ödv ändigtvis ä r en synonym men som fungerar i sammanhanget. Metafor "Lejonet med backslick var tillbaka och jag k ände återigen hur mina ben blev svaga" Sammans ättning av tv å motsatser. Ibland innehåller själva rubriken för en artikel en metafor som, gärna på ett skämtsamt sätt, anknyter till artikelns innehåll. Så lyder till exempel rubriken för den ovannämnda artikeln om den nya direktören för Allas Sea Pool: Nya vd:n för Allas Sea Pool trivs som fisken i vattnet.