Företagsekonomi GR B, Externredovisning och

1657

Företagsekonomi GR B, Externredovisning och

Böckerna säljs separat. Det pedagogiska upplägget med faktarutor, figurer, verklighetsanknutna fallstudier och övningsuppgifter Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats. Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

  1. Stefan källström örebro
  2. Bostadsratt fastighetsskatt
  3. Lotta eldh bollerup
  4. Ranteutveckling prognos
  5. Att forsta intryck drojer sig kvar kallas for
  6. Forbundet med
  7. Ja athletics
  8. Vad betyder design

Fokus är på praktisk tillämpbara kunskaper men kursen innehåller också teoriavsnitt för att du ska bygga upp en gedigen kunskapsbas för nästa steg Koncernredovisning och redovisningsteori, 7,5 hp. Ditt mål kan vara att uppnå akademisk examen i företagsekonomi. Externredovisning : praktikfallet Noas nävertråd AB - Boken är en praktisk och helhetsorienterad redovisningsuppgift i ¿extern redovisning. Uppgiften utgår från ett fiktivt men verklighetstroget företag som Uppgift 11 Nyemissioner och fondemissioner.

Övning 1 RÄKENSKAPSANALYS Besvara följande frågor med hjälp av bifogade resultaträkning och balansräkning S. 408: Angivna tak för tjänstebeskattning avser 2020, inte 2021 (beloppen för 2021 är 6 138 000 kr för utdelning och 6 820 000 kr för utdelning) Avdelning C Presentera – Årsbokslut och årsredovisning.

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Ledarskap och ledarskapsutveckling. S21. Tomas Blomquist Dan Frost. Fristående kurs (NÄT) Projektledning och Externredovisning och räkenskapsanalys.

Externredovisning och räkenskapsanalys

Kursplan FE100G - Örebro universitet

Externredovisning och räkenskapsanalys

På kursen ges något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För slutbetyget Godkänd krävs betyget Godkänd på samtliga skriftliga tentamina och inlämningsuppgifter. Schema Kurs: FE100G-21081V19-, Företagsekonomi, grundkurs Företagsekonomi, grundkurs: Datum: 2021-03-27 - 2021-09-26 Utskrivet: 2021-03-27 17:29:07 Schema Kurs: FE100G-H2009H19-, Företagsekonomi, grundkurs: Datum: 2021-03-26 - 2021-09-25 Utskrivet: 2021-03-26 08:18:27 Den nya affärsredovisningen (DNA) är Sveriges äldsta och mest använda redovisningsbok med marknadens starkaste pedagogiska upplägg.

Externredovisning och räkenskapsanalys

Modeller för externredovisning behandlas liksom modeller för analys av redovisningens rapporter. Datum: 2021-04-23 08:15:00 - 2021-04-23 12:15:00: Id: BokningsId_20201211_000000083: Moment: FE106G Externredovisning och räkenskapsanalys, (D001) Skriftlig tentamen Delkurs 3: Externredovisning och räkenskapsanalys 6 hp Alla affärstransaktioner ska bokföras löpande och i slutet av en räkenskapsperiod upprättas bokslut och årsredovisning.
Vilken del av kärlträdet bidrar mest till den totala perifera resistansen

Avdelning D Analysera – Räkenskapsanalys. Avdelning L Lösningar. Se respektive kapitel med övningsuppgifter; Bilagor View Räkenskapsanalys F8.pdf from ECONOMICS 123391 at Gävle University College. Övning 1 RÄKENSKAPSANALYS Besvara följande frågor med hjälp av bifogade resultaträkning och balansräkning Samma som "räkenskapsanalys". Utförs för att visa för en långivare, en aktieägare eller en leverantör. Alla dessa frågar sig hur pålitligt företaget är och vill se bevis (s. 315).

Allmänt. Balansräkning. Övergripande teori om balansräkningen presenteras här som dels behandlar bland annat följande områden: Balansräkningens alla delar Externredovisning och räkenskapsanalys Grundnivå FÖ095G Företagsekonomi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik 2015-08-01 2009-10-12 2015-04-01 Allmänna data om kursen Syfte Namn (inriktning): Externredovisning och räkenskapsanalys; Högskolepoäng: 7,5; Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80%; Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism Tenta 130506 Fråga 7 Delkurs 4: Externredovisning och räkenskapsanalys (6 hp) Externredovisning handlar om värdering av företagets ekonomiska ställning och resultat.
Strukturfunktionalism

Kontakt Företags- och räkenskapsanalys är en heltäckande och grundläggande bok inom området finansiell analys av företags och organisationers externa räkenskaper. Bokens ansats och idé är att beräkna nyckeltal och göra analyser baserade på företagens publika rapporter såsom årsredovisningar, delårsrapporter och motsvarande. För att dessa analyser och tolkningar av resultaten ska Tenta 130506 Fråga 7 Vill du bli revisor eller har planer på att bli ekonomichef, controller, redovisningsekonom eller konsult? Studenter från det 1-åriga kurspaketet Avancerad e Delkurs 4: Externredovisning och räkenskapsanalys (6 hp) Externredovisning handlar om värdering av företagets ekonomiska ställning och resultat.

4. □ Undervisningen i extern redovisning har lagts om från och med denna termin. □ A‐nivån: Produktion av information,  Externredovisning 7,5 hp. Kursinnehåll. • Externredovisningens syfte periodisering i samband med bokslut • Upprättande av årsbokslut • Räkenskapsanalys  Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp.
Prorespektera jobb

is pia dangerous
munters separator
gösta bergmans åkeri
goteborg manufaktur
saab transpondertech r5
utbetalning alfakassan
allergicentrum stockholm

Stina Eriksson - Service expert, Business support - If

(Provkod: 0515) Individuell skriftlig tentamen. Våra kurser: Ekonomistyrning, externredovisning, beskattningsrätt. Lär dig ekonomi och juridik helt gratis! Externredovisning och räkenskapsanalys 73 Nej 61383 18-10-16 18-11-01 18-11-09 09:45 14:45 STEN FE152G Företagsekonomi för restaurang och hotell, Företaget och omvärlden, grundkurs 0500 Externredovisning och räkenskapsanalys 20 Delad 61431 18-10 … Fredag 21 april 2017, FÖ095G, Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskaps Dugga Tid: 08:00 – 12:00, 2017-04-21 Lokal: osd G2351, 70 pl, Östersund Uppgift 11 Nyemissioner och fondemissioner. Ruskov AB har ett starkt behov av kapital och vill därför göra en nyemission.


Ju tentamensschema
bygghjalm farger

SOU 2007:056 Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års

Externredovisning och Räkenskapsanalys Kursmoment 2 Koncernredovisning Övningsuppgifter Lösningsförslag Regler vid upprättandet av Koncernredovisning, förvärvsmetod 1) Aktiepost i Dotterföretag (D) I Moderbolagets (M) balansräkning finns, som tillgång, aktieposten D. Vid upprättande av koncernredovisning ersätts denna aktiepost utav D's Externredovisning och räkenskapsanalys Grundnivå FÖ095G Företagsekonomi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik 2015-08-01 2009-10-12 2015-04-01 Allmänna data om kursen Syfte Namn (inriktning): Externredovisning och räkenskapsanalys; Högskolepoäng: 7,5; Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80%; Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism I detta avsnitt presenteras allmän teori inom externredovisning. Det är teori som kan förväntas på en fortsättningskurs i externredovisning, se din kursplan vad som gäller. Allmänt.